Hedda H. Robertsen

Hedda Robertsen (f. 1987) er forfatter og filmkritiker. Hun debuterte med romanen Skutt i filler av Mads Mikkelsen i 2008. Deretter fulgte Ildfuglen (2012), Cut Piece (2019) og Rom 66 (2022). I 2020 mottok Robertsen Tanums Kvinnestipend for sitt forfatterskap.

Hun har en Bachelor of Arts fra Warwick University og master i litteratur fra Universitetet i Oslo, og har skrevet en rekke essays om litteratur og film.

 

Utgivelser på H//O//F

Jacques Rivette. Tre tekster (2024)

 

Portrett: © Anna-Julia Granberg/BLUNDERBUSS

Hedda H. Robertsen