Hedda H. Robertsen

Jacques Rivette. Tre Tekster

Utgitt Februar 2024

82 sider
ISBN: 9788284170701

«Det mest påfallende i Out 1 er mangelen på sex. I en film som snitter og sneier innom hippienes frigjøringsprosjekter og kollektive opprør, er det nærmest ingen seksuell kjemi. Derimot er det voksne mennesker som gjør rare ting med kroppene sine i et øvingslokale. Utfoldelse, ja visst. Samtidig en klart sviktende påkobling i det intime samspillet med andre. Er det dette som er desillusjonen? En allestedsnærværende impotens?»

Hedda Robertsen (f. 1987) er forfatter og filmkritiker. I Jacques Rivette. Tre tekster skriver hun om tre filmer av nybølgeregissøren Jacques Rivette – enhjørningen Out 1: Noli me tangere (1971), Balzac-adapsjonen La Belle Noiseuse (1991) og det røde teaterdramaet La bande des quatre (1989).

Design: Espen Friberg.

Jacques Rivette. Tre Tekster