Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med redaksjonen vedrørende bøker eller noen av forlagets forfattere bes du kontakte oss på e post kontakt@audiatur.no.

Forlagets hovedkontor er lokalisert på House of Foundation i Moss

(Henrich Gerners gate 12, 1530 Moss)