//

Forlaget H//O//F er et uavhengig forlag – en mulighet/et rom/en arbeidsgruppe – som gir ut kvalitetslitteratur hvor forfatterne i større grad kan legge premissene.

Vi har utgitt en rekke bøker – først og fremst bestilte tekster, og har gledet oss over å kunne jobbe frem bøker med flere av Skandinavias mest interessante forfattere.
Forlaget gir ut skjønnlitteratur, tverrestetiske prosjekter, kunstpublikasjoner og filosofi/teori-utgivelser.

Alle forlagets bøker er tilgjengelig på House of Foundation og via Audiatur bokhandel, men også gjennom enkelte øvrige bokhandlere/nettbokhandlere i landet.