Esben Slaatrem Titland og Anders Fjeld

No Future

Utgitt 20. august 2024

80 sider
ISBN: 9788284170718

No Future er et tegneseriealbum om grunnlaget for fremtidshåp i en tid preget av ekstreme klimaendringer, krig, økonomisk ulikhet og økende polarisering. Ladet med mørk humor, inviterer albumet til å reflektere over hva slags tidsalder vi befinner oss i når vi nå kulturelt og politisk må forholde oss til en fremtid som truer med å frata oss våre grunnleggende livsbetingelser. Kan en ny sivilisasjon bygges på plast og virvelløshet? Hvordan vil morgendagens ku se ut? Bør vi frykte økokrisens apokalyptiske riddere? Hvorfor vil verdens undergang finne sted i Dronning Mauds land? Hva er en biomune? Er det økoaktivisme i Oslo som vil åpne døren til en bedre fremtid?

Tegneseriealbumet er et samarbeidsprosjekt mellom serietegner Esben Slaatrem Titland og filosof Anders Fjeld.

No Future inngår som festivalutgivelse til Møllebyen Litteraturfestival 2024 (16. og 17. august), der det vil arrangeres slippfest og en egen utstilling for albumet.

 

Formgivning: Marte Meling Enoksen

Utgivelsen er støttet av:
Grafill, Norsk illustrasjonsfond og Kulturrådet

No Future