Vi kom for å overføre skimringen, navngi den

Ida M. Andenæs har skrevet et supert essay for BLA – Bokvennen Litterær Avis om Etel Adnans Arabisk Apokalypse som hun nylig gjendiktet for oss, i samarbeid med Gunstein Bakke.

Forøvrig en gjendiktning som Carina Beddari skrev følgende om for Krabben – Tidsskrift for poesikritikk «Noen gjendiktninger er begivenheter, bøker som rister i det norske språket og med sikkerhet vil bli lest om tjue og tredve år. Adnans viltre solapokalypse er en slik utgivelse.»

Og som Knut Ødegård skrev følgende om i Vårt Land: «Arabisk apokalypse er ei uvanleg sterk og godt omsett dikt­ samling om menneskeleg liding, svik og krig.» // «Det er eit viktig tilskot til gjendiktingslitteraturen vår, dette, så vel gjort av Andenæs og Bakke at ein knapt merkar skurring i overgangen frå den originale franske teksten til den norske.»

Les essayet på blabla.no

Relief av et fra et fragment med hieroglyfer
 Rogers fund via Wikimedia Commons
//
Mer fra bloggen