Naturens moralske autoritet

Anne Eriksen skriver om Lorraine Daston sin bok Mot naturen – som vi helt nylig har utgitt i en oversettelse av Sindre Andersen – for Slagmark – Tidsskrift for idéhistorie.

«Hvorfor tilskrives naturen og det naturlige så stor moralsk autoritet? spør vitenskapshistorikeren Lorraine Daston i den lille boken Against Nature som nå er kommet på norsk. Hvorfor slutter vi så lett fra hvordan ting er i naturen til hvordan de bør være blant mennesker? Hvorfor blir naturen gjort til et gigantisk ekkokammer for den moralske orden som mennesker til ulike tider har laget seg? Denne “naturalistiske feilslutningen”, altså tankefiguren som slutter fra er til bør og fra natur til mennesker og samfunn, er ikke bare både gammel og allmenn, skriver Daston, den har også vært godt og grundig tilbakevist. Hennes eget anliggende er da heller ikke å kritisere feilslutningen enda en gang. Det som interesserer henne er snarere hvorfor den så ufortrødent lever videre, til tross for all trykksverte og …» [les hele teksten]

//
Mer fra bloggen