Marina Garcés deltar på Stockmanndagene på Litteraturhuset i Trondheim

Lørdag 1. oktober (kl. 12.00) holder Marina Garcés et foredrag basert på boken For en ny radikal opplysningstid i forbindelse med Stockmandagene som avholdes på Litteraturhuset i Trondheim.

Les mer på Stockmanndagenes nettside

Den spanske filosofen Marina Garcés utgav i 2017 essayet «Nueva ilustración radical» – For en ny radikal opplysningstid, som nå foreligger på norsk. Økosystemenes sammenbrudd, autoritærpolitikkens utbredelse, finansbobler og usikkerhet i arbeidslivet gjør at fortidas framtidsoptimisme er avløst av individuelle og kollektive katastrofer.

Garcés tar til orde for en ny radikal opplysningstid, hvor enkeltindividenes kritiske egenlæring i informasjonsstrømmenes tidsalder flettes sammen med kollektiv frigjøring.

Foredraget holdes på engelsk.

//
Mer fra bloggen