Clément Rosset

Virkeligheten og dens dobbeltgjenger

Utgitt 2020

146 sider
ISBN: 9788293317883

Virkeligheten og dens dobbeltgjenger regnes som den franske filosofen Clément Rossets (1939–2018) viktigste bok. Det er her han fremsetter sin mest sentrale idé: Ikke bare at virkeligheten er umulig å begripe, men at vi flykter fra virkeligheten ved å fordoble den.

I boken viser Rosset hvordan psykoanalysen og den filosofiske antropologien misforstår den enkleste og mest grunnleggende av menneskets fluktmekanismer, nemlig illusjonen. Denne forsømmelsen skyldes en misforståelse av illusjonens funksjon, struktur og motivasjon. Rosset deler illusjonen inn i tre hovedtyper:illusjonen om skjebnen (fordoblingen avhendelsen), den metafysiske illusjonen (for-doblingen av verden) og den psykologiske illusjonen (fordoblingen av identiteten).

Side om side med den ironiserende og spøkefulle tonen i Virkeligheten og dens dobbeltgjenger, løper det en mer dyptloddende filosofisk tanke. Den psykologiske og tidvis komiske virkelighetsflukten kan føres tilbake til et grunnleggende trekk ved all virkelighet, nemlig paradoksalt nok at vi flykter fra den nettopp fordi vi oppdager at den ikke er til å unngå.

Oversatt og med etterord av Lars Tore Halvorsen. Design: Eller med a.

Virkeligheten og dens dobbeltgjenger

Det er spennende at en annen fransk filosofi som vokste frem i 60- og 70-tallets turbulente tid, og som er langt mindre kjent enn de som norske lesere allerede har kunnet stifte bekjentskap med, nå blir gjort tilgjengelig i norsk språkdrakt. Oversettelsen er flytende og treffer godt uten å ofre for mye av Rossets særegne franske språkføring. Det er kostelig lesning og, tross noen innfløkte passasjer, myntet på den gjengse leser.

Anders Fjeld, Salongen

Strømmet samtale mellom Fredrik Wilhelmsen og Lars Tore Halvorsen om Virkeligheten og dens dobbeltgjenger på Sakprosauka i Moss (12. oktober 2020)

Sakprosauka i Moss