Martin Högström

Verktyg + Tidig poesi

Utgitt 2017

ISBN: 9788293317654

Verktyg og Tidig poesi (bilag) er et verk bestilt i anledning Møllebyen Litteraturfestival 2017. Boken tar utgangspunkt i tekster som Martin Högström tidligere har satt i bly og trykket for hånd i små opplag.

Människor började vid något tillfälle i (för)historien tillverka verktyg. Med vilka man började tillverka föremål. Man säger att människan lämnade naturens immanens i och med detta och att allt i hennes värld nu blev objekt: stenen, pinnen, verktyget, maten blev till objekt. Även djuren. Även hon själv. Detta skedde första gången för bortåt 200–300 tusen år sedan. Verktygen var av sten. Det var stenålderns begynnelse.

Men jag tänker att denna fas – att uppfinna verktyg, att göra objekt – har inträffat vid många olika tillfällen. Och faktiskt infinner sig hela tiden. Det är mycket svårt att träda tillbaka in i immanensen. Men ögonblicket hitom, dvs. det ögonblick då man, för första gången, står med verktyget i sin hand, då världen och du själv just blivit till objekt, är ett ögonblick som är möjligt att närma sig. Och framkalla. Återskapa. I poesin.

En platt värld. Där kroppen och livet ligger direkt mot världen.

 

Martin Högström

er en svensk poet og oversetter. Han har utgitt flere bøker på OEI editör og poesiforlaget Chateaux som han også driver sammen med Beate Berggren og Peter Thörneby.

Verktyg + Tidig poesi