Gunnar Berge

Stedet / Dette (Monotonier)

Utgitt 2018

ISBN: 9788293317920

Et diptykon er et verk som består av to verker. Stedet og Dette er to bøker. De er bundet sammen, ikke bare ved måten de er skrevet på – som her kalles «monotonier» – men også ved en gjensidig avhengighet: stedet er ingenting uten dette, og ethvert dette befinner seg et sted. Men hva er et sted? Mallarmés berømte formulering «ingenting vil ha funnet sted, annet enn stedet» angir et program for poesien: å nærme seg stedet. Å nærme seg det som ikke er annet enn, er å nærme seg et språk forut for hva. Det er dette Aristoteles antyder, når han skriver: «Enhver ting ser ut til å betegne et dette.» Mellom stedet og dette utspiller det seg et begynnende språk, et språk av flyktige bevegelser og mikro-sammenføyninger. Stedet og Dette kan leses som en alternativ standardmodell.

Gunnar Berge er poet, filosof og oversetter. Tidligere utgivelser: Midt i: Fransk filosofi i dag (Audiatur), Klippe, lime kopiere – teori og Claude X-faktoren (Forlaget Attåt) og Reduksjoner Reproduksjoner og Slagord: En funnet teori (H//O//F).

Design: Pascal Prosek

Stedet / Dette (Monotonier)