Nanna Storr-Hansen

Spetakkel / Mimosa / Lyngtarm

Utgitt August 2022

283 sider
ISBN: 9788284170336

Denne boken inneholder den danske poeten Nanna Storr-Hansens tre første diktsamlinger, Spetakkel (2017), Mimosa (2018) og Lyngtarm (2019). Boken inkluderer også en samtale mellom Nanna Storr-Hansen, gjendikter Julie Stokkendal og redaktør Gunnar Wærness.

Nanna Storr-Hansen (født 1991) er oppvokst i Farum og bosatt på Fyn. Hun debuterte som forfatter med diktsamlingen Spetakkel i 2017, og har siden utgitt diktsamlingene Mimosa (2018), Lyngtarm (2019) og Bøgetid (2022), i tillegg til utvalget Æterfingre reder mit filtrede hår (2021) av den danske forfatteren Bodil Bech (1889–1942).

Design: Johanne Hjorthol

Spetakkel / Mimosa / Lyngtarm

Forfatterskapet til danske Nanna Storr-Hansen (f. 1991) har en jordbunden, men likevel akutt samtidig klang. Det er som om Storr-Hansens dikt på en og samme tid er plantet i mold og påkoblet nettet; hun kan for eksempel selv kalle mosen «det første / internet». Hennes poesi er utpreget kroppslig og utpreget kvinnelig, men den kjødelige naturmystikken veies opp av en – kanskje typisk dansk – kulhet, en munnrapp finesse. // Både i dikt og tale viser Storr-Hansen seg som en poet med en oppkvikkende utopisk og politisk bevissthet som jeg ofte savner i virket til norske poeter fra samme generasjon. // Storr-Hansens bøker setter hele veien spørsmålstegn ved verdensordenen. Samtidig møtes undring og begeistring i diktene hennes; dette rå og driftige som er det ukontrollerte, selve det ukontrollerte ved å være menneske. På en måte er det noe gammeldags ved diktenes parallellføring av kvinnekropp og natur. Denne dualiteten blir i dag ofte sett på som reduserende, men det fungerer ikke slik her. // det ligger et ønske om fellesskap i de overskridelsene av det menneskelige som hun skriver frem

Carina Beddari, Morgenbladet