Gunnar Berge

Slagord: En funnet teori

Utgitt 2016

232 sider
ISBN: 9788293317432

Kan en bok fra 1945 om slagord i reklamekampanjer fortelle oss noe om en mulig poetisk praksis i dag? Svaret er naturligvis «nei», men slik en tekst som ikke er skrevet som poesi kan bli «funnet poesi», slik blir denne boken i Gunnar Berges Slagord en «funnet teori» og en bok som handler om poetisk produksjon. En funnet teori om slagord er en funnet teori om språk. Slagordspråket skiller seg fra annen språkbruk ved sin virkningsfullhet. Enten det dreier seg om markedsføring, politisk propaganda eller agitasjonstaler, brukes slagord for å oppnå mer enn det man angivelig kan oppnå ved annen bruk av ord. Men hvorfor har da så mange av slagordene enderim og bokstavrim? Hvorfor er så mange slagord formet som poetiske setninger? Slagordenes etterligning av poesien kan bare skyldes at poesiens ord er virkningsfulle. Men poesiens ord er virkningsfulle i språket på en annen måte enn slagordene. Det finnes poesi som er skrevet for å handle og som for å oppnå sine mål, benytter slagordenes språk. Det finnes også poesi som trekker seg tilbake for å unngå enhver berøring med det språket som preger vår tids offentlighet. Ingen av disse fremgangsmåtene er ifølge Slagord lenger relevante. Derimot gir funnet av boken fra 1945 anledning til å studere hvordan vårt såkalte moderne språk er konstruert. En poesi som forholder seg til slagordspråket søker konfrontasjon, men det er en konfrontasjon som retter seg mot slagordspråkets prinsipper. Slagord er en bok om hva slagordene gjør med språket, og en undersøkelse av hva poesien er i stand til å utrette i et språk fullt av slagord.

Gunnar Berge

er poet, filosof og oversetter. Tidligere utgivelser: Midt i: Fransk filosofi i dag (Audiatur), Klippe, lime kopiere – teori og Claude X-faktoren (Forlaget Attåt) og Reduksjoner Reproduksjoner (H//O//F).

Design: Pascal Prosek

Slagord: En funnet teori

Gunnar Berge sticker ut med sin systematiska undersökning av slagord i diktsamlingen ”Slagord”. Berges poesi beskrivs som found poetry och är både skarp och vitsig språkkritik.

Anneli Axén i Svenska Dagbladets gjenomgang av norske lyrikkutgivelser i 2016