Christoph Menke

Rett og vold

Utgitt 3. mai 2022

168 sider
ISBN: 9788284170060

Rett og vold er en refleksjon over rettens natur med utgangspunkt i det Menke betegner som et uløselig paradoks: På samme tid som retten blir ansett som voldens motsetning, er den selv et uttrykk for vold. Enhver rettsorden vil naturligvis begrunne bruken av voldsmakt som legitim. Men Menke argumenterer for at heller ikke i et rettssamfunn grunnlagt på liberaldemokratiske prinsipper, kan volden simpelthen betraktes som et instrument eller en siste utvei.

Hos tragedieforfatterne Aiskhylos og Sofokles finner Menke de første tilløpene til en kritisk drøfting av fellestrekkene mellom blodhevn og domsbasert rett. På bakgrunn av innsikter han trekker ut fra både antikk og moderne diktning, og i kritisk dialog med tenkere som Walter Benjamin, Carl Schmitt og Giorgio Agamben, reiser Menke et spørsmål sentralt for vår tid: Kan en annen type rett, hinsides liberalismen, være mulig?

Boken er oversatt av Eirik Høyer Leivestad og inneholder et etterord skrevet av forfatteren selv. Design: Eller med a.

Christoph Menke

Den tyske filosofen Christoph Menke (f. 1958) tilhører tredje generasjon av den innflytelsesrike skolen for kritisk teori og samfunnstenkning som ble etablert i Frankfurt på 1920-tallet. Menke føyer seg inn i samme tradisjon som blant andre Theodor W. Adorno og Jürgen Habermas, og fører Frankfurterskolens kritiske etos videre i sine rettsfilosofiske undersøkelser.

Rett og vold

Et utdrag fra boken er publisert på tidsskriftet Vagants nettsider: «Er en annen type rett mulig?»

Vagant.no

Langsomme samtaler med Christoph Menke og Rune Lykkeberg (torsdag den 23. juni kl. 19:00):

Vær med, når Informations Rune Lykkeberg taler med én af Tysklands største nulevende filosoffer, Christoph Menke, forfatter til bogen Rett og vold og en del af den indflydelsesrige Frankfurterskole. Gennem sine retsfilosofiske undersøgelser peger Christoph Menke på lovens iboende paradoks, hvor loven opfattes som voldens modsætning, mens den på samme tid selv er et udtryk for vold.

Samtalen vil komme ind på den liberale samfundsordens legitimitetskrise, som ifølge Menke ses i protestbevægelser som Black Lives Matters, hvor borgere anfægter statens brug af vold.

Information