Gunnar Berge

Reduksjoner Reproduksjoner

Utgitt 2014

ISBN: 9788293317210

Gunnar Berge er poet, filosof og oversetter. Han har gjennom en årrekke publisert poesi og prosa i tidsskrifter som Den engelske kanal, OEI, Agora, Site, Ord & Bild mm.

Reduksjoner Reproduksjoner utgis i anledning Møllebyen Litteraturfestival som i 2013 hadde «FABRIKKEN» som tema. Boken er fra forlagets side den tiende utgivelsen i en serie på i alt elleve publikasjoner som på ulikt vis nærmer seg temaet.

I Berges to seneste bøker Klippe, lime kopiere – teori og Claude X-faktoren (begge utgitt på Forlaget Attåt) var målet, på henholdsvis teoretisk og praktisk vis, å utforske mulighetene for en poesi som, i likhet med hva som har blitt en vanlig praksis innen samtidskunsten, arbeider med ferdige produkter. Ved en overføring av décollage-teknikken til skriftlig materiale, ble det i sistnevnte bok mulig å opprette sammenstillinger av elementer hentet fra reklame, trafikkmeldinger, og litteratur, og å omdanne disse til bestanddeler i en tekst av en helt annen art enn den de opprinnelig befant seg i. Med Reduksjoner Reproduksjonervidereutvikler Berge denne måten å produsere poesi på, ved å utvide tilfanget av grunnlagsmateriale og ved anvendelse av et mangfold av operasjoner. Disse består blant annet i å akkumulere setninger fra blogger, danne algoritmer av avisoverskrifter, hente ut og danne montasjer av billedtekst fra ukeblader, lese populærromaner ut fra et kvantitativt perspektiv. For å sette leseren på sporet av hva som foregår i de ulike tekstene, oppgis det i tilknytning til hver av bokens deler hvilken operasjon som er den mest fremtredende: «intensivering», «komprimering», «fletting» osv.

Gunnar Berge har, sammen med Jørn H. Sværen, oversatt Claude Royet Journouds fire binds poetiske verk, Tetralogien (H press), et arbeid som ble nominert til kritikerprisen for beste oversettelse i 2009. Han inngår i redaksjonskomiteen for det svenske poesi- og kunsttidsskriftet OEI. I 2009 ga han ut den ambisiøse og originale boken Midt i – fransk filosofi i dag (Gasspedal & Audiatur). Med hovedfokus på fire sentrale navn i fransk samtidsfilosofi, Gilles Deleuze, Isabelle Stengers, Georges Didi-Huberman og Jacques Rancière, søker Berge «å redegjøre for hvordan det er mulig å tenke filosofi, vitenskap, kunst og litteratur, ikke som atskilte territorier, opprettet ved motsetningsforhold, men som et felles anliggende som gir opphav til utallige fruktbare problemstillinger.»

Reduksjoner Reproduksjoner