Kirsti van Hoegee

Planetarisk tåke

Utgitt 2017

94 sider
ISBN: 9788293317760

Boken Planetarisk tåke utgis i sammenheng med Kirsti van Hoegees utstilling med samme navn på House of Foundation vinteren 2017. Boken består av fotografier samt tekstbidrag av: Tommy Olsson, Maria Dorothea Schrattenholz, Joanna Rzadkowska. Simen Hagerup og Pål Norheim.

Hvilken betydning har fotografiet og vitenskapen hatt for vår oppfattelse av universet? Har universet mistet sin magi og funksjon som bæreren av det store mysteriet eller forsterkes magien når fotografiet dokumenterer stadig lenger inn i galaksen, vekk fra vårt verifiserbare verdensbilde? I prosjektet «Planetarisk tåke» utforsker van Hoegee spennet mellom kunst og historievitenskap. Hun belyser også fotografiets iboende sannhet, menneskets forestillingsevne og den parallelle historien om fotografi og astronomi.

Utstillingen viser i hovedsak van Hoegees egne fotografier og en større installasjon bestående av fotografier fra NASA. Det er i utgangspunktet en vitenskapelig dokumentasjon, men bildene fremstilles på en slik måte at de ofte ligger innenfor kunstfeltet i uttrykket.

Kirsti van Hoegee

(født 1975 i Stavanger, bosatt i Bergen), er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har hatt en rekke separatutstillinger, og vært representert på flere gruppeutstillinger, hun debuterte på Statens Høstutstilling i 2016. Hun har hatt flere verv i styrer, komiteer og kunstnerisk råd og er kurator og produsent hos KRAFT- Rom for Kunsthåndverk i Bergen.

http://www.kvhoegee.no/

Planetarisk tåke