Janne Kruse

Også store rum har hjørner / Also Big Spaces Have Corners

Utgitt 2017

ISBN: 9788293317531

Også store rum har hjørner / Also Big Spaces Have Corners er initiert av Janne Kruse og gives ut i sammenheng med utstillingen Roxy Firefly. Kompendiet består av selvstendige kollegiale bidrag og er en samling av visuelle og tekstlige deler av helheten.

Bidragsytere: Espen Sommer Eide, Mette Karlsvik, Kaja Leijon, Janne Kruse, Inger Wold Lund/Anne Boyer, Ane Mette Hol, Mathilde Carbel, Håvard Arnhoff, Beatrijs Dikker, Eirik Arthur Blekesaune, Nina Wöhlk og Icaro Zorbar.

Design: Eller med a

Publikasjonen er utgitt med støtte fra Norsk Kulturråd og Punkt Ø – Galleri F15 & MOMENTUM

Også store rum har hjørner / Also Big Spaces Have Corners