Sofie Isager Ahl

Naboplanter

Utgitt 2021

74 sider
ISBN: 9788284170121

En naboplante er en plante som bærer på et stoff eller en spesiell evne som kan være fordelaktig eller skadelig for andre arter. I hundrevis av år har mennesker orientert seg etter disse kjennetegnene ved artenes innbyrdes forhold når de har dyrket jorden.

I Sofie Isager Ahls vesle prosalyriske bok tas vi med på en reise inn i sansningens ekspansive rom og språkets biologi, til nyperoser, brennesler, fluer, meitemakk – og vinbønder. Naboplanter er en fortelling om den gjensidige påvirkningen som finner sted oss organismer imellom, og om kunsten å dyrke samvær på tvers av arter og familier.

Gjendiktet fra dansk av Tora Sanden Døskeland. Design ved Eller med a.

Sofie Isager Ahl

(f. 1988) er forfatter og antropolog, og har blant annet gjort feltarbeid blant franske vinbønder. Hun bor i København.

Naboplanter

Vidunderlig levende og motsetningsfylt

Atlas Magasin

Naboplanter er drevet av en naturinteresse som på den ene siden er romantisk, sanselig og skjønnhetssøkende, men samtidig også vitenskapelig: Hvordan henger ulike økosystemer sammen? Hva gjør egentlig meitemakk på en vingård?

Information

Ahl skriver fram en erfaringsmodus som er nesten subjektutviskende, og som kan minne om mystikkens ekstaser. Det er som om ordene kommer fra innsiden av fotosyntesen.

Espen Stueland