Gunnar Berge

Leseprotokoller

Utgitt 2019

72 sider
ISBN: 9788284170015

I Første surrealistiske manifest (1924) omtales et aldri gjennomført prosjekt: å samle et stort antall romanåpninger i en antologi, «som et ledd i en nødvendig opprenskning». I Leseprotokollergjennomføres dette prosjektet, idet mange av de senere årenes romaner, gjennom ulike former for poetisk relativisering, utsettes for en eksperimentell lesning. Under denne lesningen føres det protokoller, leseprotokoller.

Design: Pascal Prosek

Leseprotokoller

Gunnar Berges Leseprotokoller er noe så sjeldent som gjennomsiktig, analytisk surrealisme // Ved å iscenesette en frustrerende leseopplevelse viser Berge samtidig hvor motstandsløs populærromanen er. Dessuten fremmer han en umistelig innsikt: Det er populærlitteraturen som er kapitalen, og det er kapitalen som er makten, ikke avantgarde forstått som «elitisme». Diktene rommer i alle fall ikke en «midlertidig opphevelse av ensomhet», som forfatteren formulerer det – snarere fornekter de nærhet, og håper på at frustrasjon kan avføde avslørende lesning: av verden, av bolverket, men også av smutthullene i og til side for industrien.

Benjamin Yazdan, BLA