Peter Sloterdijk

I samme båt: Om hyperpolitikk

Utgitt 2017

Originaltittel: Im selben Boot: Versuch über die Hyperpolitik
188 sider
ISBN: 9788293317661

Tyske Peter Sloterdijk (f. 1947) har siden årtusenskiftet vært en internasjonalt toneangivende tenker rundt spørsmål om globalisering og økologi. I en rekke bøker som kombinerer spekulerende antropologi med idéhistorie, forsøker han å komme på øyehøyde med dagsaktuelle situasjoner og utfordringer.

I samme båt: Om hyperpolitikk framstår som eksemplarisk for Sloterdijks filosofiske grunn­ orientering og temperament. Boken under­ søker forholdet mellom enkeltmennesket, fellesskapet og miljøet gjennom en bredt anlagt artshistorie som går dypere enn en klassisk antakelse: at mennesket skulle være et politisk og fornuftig dyr, så å si født klart for livet i staten. Sloterdijk tegner opp en historie som strekker seg fra det forhistoriske flokklivet over jordbruksalderen til globaliser­te industrisamfunn, en historie karakterisert ved epokale skifter i «verdensformater». Et gjennomløpende motiv er det politiske felles­skapets vilkår og muligheter etter hvert som selve verdensformatet øker. Den urhistoriske flokken sikret sin overlevelse ved å etablere et lite, beskyttet miljø utfelt fra naturen. I dag står derimot en høyteknologisk sammenvevd, men politisk splittet menneskehet overfor en annen utfordring: å etablere et levedyktig samspill med den naturen mennesket opp­rinnelig isolerte seg fra.

Oversatt av Eirik Høyer Leivestad og Anders Dunker. Design: Eller med a.

I samme båt: Om hyperpolitikk

Det lille forlaget House of Foundation (H//O//F) gav tidligere i 2017, i anledning Møllebyen Litteraturfestival i Moss, ut den lille boken I samme båt: Om hyperpolitikk av den tyske filosofen Peter Sloterdijk. Dette forlaget har gitt ut flere svært interessante og aktuelle titler de siste årene av både norske og internasjonale stemmer i samtiden, og er vel verdt å holde øye med. Oversettelsen, utført av Eirik Høyer Leivestad og Anders Dunker er svært god, språket flyter fint og de har gjort seg flid med å følge forfatterens stil og tone svært tett. Dunker har også skrevet det kontekstualiserende etterordet som fungerer godt som innføring i Sloterdijks forfatterskap.

Ørjan Steiro Mortensen, Salongen