Bernhard Ellefsen (red.), Power Ekroth (red.) og Remi Nilsen (red.)

Fabrikk (Antologi – Møllebyen Litteraturfestival 2013)

Utgitt 2013

ISBN: 9788293317012

Fabrikken som et tomt rom er et faktum i hele Norden: Store og små byer forandres, og produksjon erstattes av andre typer virksomheter. En festival og en antologi om FABRIKKEN, som inkluderer perspektiver fra alle de nordiske landene, og med Peterson* i Moss som omdreiningspunkt, vil muliggjøre sammenføring, kontrastering og kritikk. Målet er ikke en samling bidrag som peker i én intellektuell, estetisk eller politisk retning, men heller en vifte av innganger som har det til felles at de er overraskende og at de ikke slutter seg til de etablerte tankemønstrene om byutvikling i en postindustriell era. Å krysse grensene mellom de nordiske landene, så vel som å krysse grensene mellom ulike kunstneriske og analytiske arbeidsmåter, vil skape en plattform for å tenke fabrikken på nytt.

* Peterson Paper var inntil i våres en hjørnesteinsbedrift i Moss, men nå er fabrikkportene stengt for siste gang. 260 ansatte sluttet seg etter en stor konkurs til de mange oppsagte i norsk papirindustri. I nesten 200 år har papirfabrikken vært en del av den produksjonsnæringen som har preget den nedre delen av Glomma-regionen og Østfold. Den høye andelen av mennesker ansatt i produserende industri har formet fylket både politisk, kulturelt og økonomisk, og nå som de siste store bedriftene går konkurs eller flagger ut, blir Østfold en naturlig del av den utvikling som har foregått i nord- og vest-Europa de siste tiårene. Tilbake står en forandret økonomi og byer hvor tomme fabrikker opptar store områder tett på sentrumskjernen.

Bidragsytere: Johan Jönsson, Jenny Högström, Arve Kleiva, Thure Erik Lund, Erlend O. Nødtvedt, Lisi Raskin, Øyvind Rimbereid, Leslie Kaplan, Cathrine Strøm, Sven-Olov Wallenstein, Fredrik Wilhelmsen, Ásmundur Ásmundsson, Koddu.

Design: Eller med a

Fabrikk (Antologi – Møllebyen Litteraturfestival 2013)