Martin M. Sørhaug (red.)

EUROPA! Antologi – Møllebyen Litteraturfestival 2015

Utgitt 2015

208 sider
ISBN: 9788293317357

Møllebyen Litteraturfestival arrangeres for femte gang i Moss 21.–23. august 2015. Temaet for årets festival er «EUROPA!».

Det var ikke gitt på forhånd at vi også i år skulle ha et stort temas som utgangspunkt for festivalens refleksjon. Men den ustabiliteten det europeiske prosjektet de siste årene har blitt konfrontert med, for vår del først i forbindelse med EU-valget i 2014, og sett i lys av den økonomiske og sosiale krisen en daglig den siste tiden har kunnet følge i europeiske medier, gjorde at vi raskt konkluderte med at dette temaet fremstår som et av de viktigste og mest relevante vi som festivalredaksjon kan ta tak i akkurat nå. Lest da som et utrop og med majuskler; «Noe er på spill, Europa, nå!» For hvillke konturer av et nytt europa er det vi kan avlese av dagens politiske og sosiale konflikter? På mange måter kan det synes som om historien om Europa skrives nå. Vi ønsker å legge forholdene til rette for at både deltakere og publikum innenfor felstivalens rammeverk skal kunne reflektere over et mangfold relaterte og aktuelle problemstillinger. Målet vårt har ikke vært å sette sammen en samling bidrag som peker i én intellektuell, estetisk eller politisk retning, men heller en vifte av innganger som har det til felles at de er overraskende og ikke forholder seg til etablerte tankemønstre.

Festivalen vil engasjere ca. 25 deltakere, og vil bestå av opplesninger, paneldiskusjoner, utstillinger, konserter og et akademisk seminar. Samtlige bidrag er bestillingsverk, festivalen presenterer kun nytt, ny kunst, ny litteratur.

I anledning festivalen gir vi ut seks publikasjoner, en antologi og fem separate verk.

 

Bidragsytere: Meira Ahmemulic (S), Pernilla Berglund (S), Jeppe Brixvold (DK), Ingvild Burkey (N), George Caffentzis (GR/USA), Eller med a (N), Silvia Federici (IT/USA), Simen Hagerup (N), Leif Holmstrand (S), Volodimir Jermolenko (UKR), Sandra Lillebø (N), Staffan Lundgren (S), Pål Norheim (N), Shwan Dler Qaradaki (N), Phillippe Rekacewicz (F), Cia Rinne (FI), Yoko Tawada (JP) og Eva Tind (DK).

Redaksjon: Sindre Andersen, Karl Larsson, Mira Langeland, Morten Langeland, Agnar Lirhus, Martin M. Sørhaug, Fredrik Wilhelmsen og Ylva Wærenskjold.

Design: Eller med a

 

 

EUROPA! Antologi – Møllebyen Litteraturfestival 2015

Årets litteraturfestival har Europa som tema. Man kan vel neppe, dagens situasjon tatt i betraktning, forestille seg et mer relevant emne. «Målet vårt er ikke å sette sammen bidrag som peker i én intellektuell, estetisk eller politisk retning, men heller en vifte av innganger som har det til felles at de er overraskende og ikke forholder seg til etablerte tankemønstre,» kan vi lese på festivalens hjemmesider. Ganske visst – katalogen som utgis i forbindelse med festivalen, sammen med flere relaterte bøker som utkommer parallelt, fungerer som et arkiv for utforskning av Europa som drøm og realitet med litteraturen som plattform. Som i Cadiots bok er det form og innhold som utforskes, men her er målet å tydeliggjøre bildet av et kontinent som er i ferd med å bli drømmeløst og ribbet for myter.

Kjetil Røed, Ny Tid