Brødet og E$elet

€urodike

Utgitt 2015

112 sider
ISBN: 978­82­93317­33­3

€urodike ble bestilt som et korverk av Møllebyen Litteraturfestival 2015.

Prosjektet har underveis hett for Tarzan fra Ryazan og Ødlagt-land.
Denne romanen er en bokversjon av kor­teksten som skal urfremføres på Møllebyen Litteraturfestival i august 2015. Arbeidet har delvis vært finan­siert av Norsk Kulturråd.

Teksten Kjøperne har stått på trykk i Riss 02/14 under tittelen prostitusjon, sammen med en skisse til teksten Pengene, som den gangen hadde tittelen tiggere. Teksten Cornish er en readymade lånt fra wikipedia, likeså dialogen you’re so money, som er hentet fra Urban Dictionary online.

Brødet og E$elet består av Henrik Skotte og Gunnar Wærness. Stor takk til Pedro Carmona ­Alvarez for hjelp med oversettelse.

Tidligere utgivelser av Brødet og E$elet: Griskokknetter (BeijingTrondheim, 2014)

€urodike