Wesam Almadami

banderole #7: Et bilde uten lemmer

banderole er en serie pamfletter, i første rekke dikt, som et svar på en akutt kritisk situasjon i Palestina og Israel – et rop om varig våpenhvile!  – og etterlevelse av Genèvekonvensjonene.

Vi vet alle hva som skjer, vi kjenner til den avsindige blokaden og bombingen av Gaza, som svar på Hamas’ voldelige angrep, vi vet hvor mange offer krigshandlingene til nå har krevd, hvor mange barn som blir foreldreløse eller drepes og kvestes, at dette øker med flere hundre hvert døgn, vi kjenner til gisseltaking på begge sider, angrep på helsepersonell, sult og vannmangel som følge av blokaden, raketter fra Gaza mot Israel, og utradering av utallige hjem, skoler, sykehus, kirker, moskeer, jordbruksmarker, universiteter og biblioteker i Gaza.

Langt over hundre forfattere og journalister er blitt drept, mer enn under noen konflikt i moderne tid.

Vi kjenner til raidene og arrestasjonene og drapene på Vestbredden, ødeleggelsen av infrastruktur, tortur i fengslene, vold fra bosettere mot palestinere og årelang okkupasjon og kolonisering av stadig større palestinske områder.

Den palestinske poeten Mahmoud Darwish sa en gang at dikteren var maktesløs overfor krig og destruksjon, men at han så på det å dikte som en kamp mot selve kampen.

banderole er et forsøk på å nå beslutningstakere med et annet språk enn det diskursive og argumentative, et håp om å åpne et kontemplativt rom, øke bevisstheten om menneskene som utsettes for disse ekstreme bruddene på folkeretten, bære fram stemmer som i poetisk form vitner om det som skjer.

Ytterst har vi håp om at de folkevalgte og andre med tilgang til offentligheten vil virke for å forsvare folkeretten ikke bare med bekymring og sympati, men med klar tale – og konkret handling – mot det system og de makthavere som tillater, og til og med støtter, en slik overvold.

At de folkevalgte fortsetter å arbeide for en politisk løsning der palestinerne tilkjennes en egen stat, ikke bare som et diffust løfte, men en reell stat ved siden av Israel – med sikte på fremtidig og likeverdig trygghet for israelere og palestinere.

 

banderole # 1   Hiba Abu Nada        Jeg gir deg ly 

banderole # 2   Somaya El Sousi        Når jeg sier Gaza

banderole # 3   Ghayath Almadhoun     Vi

banderole # 4   Refaat Alareer        Hvis jeg må dø 

banderole # 5   Khaled Juma          Om brødet

banderole # 6   Ali Abu Yassin        Til biblioteket mitt 

banderole # 7   Wesam Almadami        Et bilde uten lemmer

banderole #7: Et bilde uten lemmer