Andreas Vermehren Holm

Alle tegn i samme natt

Utgitt 2018

160 sider
ISBN: 9788293317913

Bak det harmløse
bak bronseringen for å skape et overblikk
over de krefter som regjerer oss

Alle tegn i samme natt er en malstrøm, en bevissthetsutvidelse og en besvergelse av verden. I møtet mellom myter og fakta, fabeldyr og truede arter, forvrengte sitater og bilder, skriver Andreas Vermehren Holm fram et verk som både hvisker og skriker, tenker og blir tenkt, en lysende våken, vond drøm.

Samlingen er forfatterens endelige og gjennomreviderte utgave av de tre bøkene Antropocæn kreatur (2015), Planetariske væsen (2016) og Skabningernes lovsang (2018), alle utgitt som selvstendige verker på dansk av forlaget H//O//F. Samleutgaven utgis i Jørn H. Sværens norske oversettelse.

Andreas Vermehren Holm (f. 1988) er forfatter, oversetter, redaktør og forlegger for Forlaget Virkelig i København. Han har bl.a. oversatt Jen Bervin og Cia Rinne til dansk.

Jørn H. Sværen (f. 1974) er forfatter, oversetter, redaktør, forlegger og medlem av bandet Ulver. Han har bl.a. oversatt Claude Royet-Journoud og Mei-mei Berssenbrugge til norsk, og han er redaktør for poesiantologien Den engelske kanal.

Andreas Vermehren Holm er Jørn H. Sværens danske oversetter, og med denne boken blir Sværen hans norske oversetter. Ringen er sluttet.

Alle tegn i samme natt

I flere passasjer og fotografier gir Vermehren Holm oss et gløtt inn i den daglige, industrielle henrettelsen av matdyr i slakteriene. Blandet opp med beskrivelser av drap og utukt tilbyr disse et gruoppvekkende blikk på menneskedyrets blinde utbytting. Sammenstillingen av moralsk forkastelig vold mot mennesker, med en (antatt) berettiget vold mot dyr er uhyre elegant, og gjennomført med en enkelhet jeg knapt kan minnes å ha sett andre steder.

Sigurd Tenningen, Morgenbladet 2015

Holm syner ei uvanleg vilje til å plassere seg midt inn i dei mest prekære problemstillingane i samtida. Ulike formar for utnyttingsøkonomi og kollektiv ansvarsfråskriving er utsett for eit rasande og nærværande blikk som også tykkjast å falle på lesaren. Forfattaren insisterar på at me ikkje kan halde fram med øydeleggjinga av menneske, andre dyr og økosystem. Heller ikkje forfattaren er friteken: jeg har en følelse at at gå til spilde jeg har en følelse av at det også er mig jeg har smagt blod og jeg kan stadig smage. Snarare enn å resignere, messar og manar diktareget til endring. Av språkbruk, av handling og tenkning, og heilt ned på molekylært nivå. Holm skriv seg inn i den korporale røynda til soldatar i krig og husdyr på veg til slakt i same setning og med same empati og indignasjon.

Nora Joung, Kunstkritikk.no 2016

[Der] skrives uden sentimentalitet, men med en gennemborende selvindsigt.»

Victor Boy Lindholm, Atlas Magasin 2015

[…] bærer bud om et høyt reflektert forfatterskap.

Freddy Fjellheim, Bokmagasinet, Klassekampen 2015

Vellykket overskridelse av skjemaet er mindre vanlig enn man skulle tro. Holms litterære originalitet ligger i at han overskrider skjemaet – og lykkes

Espen Stueland, Klassekampen 2019