Vinciane Despret

Belgiske Vinciane Despret (f. 1959) tilhører en retning av vitenskapsfilosofien som springer ut av empiriske feltstudier av vitenskapelig aktivitet. Arbeidene hennes kretser omkring forholdet mellom forskersubjekt og forskningsobjekt i studier av dyrs atferd, etologi, som igjen reiser større filosofiske spørsmål om forholdet mellom mennesker og dyr.

 

Utgivelser på H//O//F

Tenke som en rotte (2022)

 

 

 

Vinciane Despret