Gunnar Berge

Gunnar Berge er poet, filosof og oversetter. Berge har, sammen med Jørn H. Sværen, oversatt Claude Royet Journouds fire binds poetiske verk, Tetralogien (H press), et arbeid som ble nominert til kritikerprisen for beste oversettelse i 2009. Han har vært med i redaksjonskomiteen for det innflytelsesrike svenske poesi- og kunsttidsskriftet OEI. I 2009 ga han ut den ambisiøse og originale boken Midt i – fransk filosofi i dag (Gasspedal & Audiatur). Med hovedfokus på fire sentrale navn i fransk samtidsfilosofi, Gilles Deleuze, Isabelle Stengers, Georges Didi-Huberman og Jacques Rancière.

I 2022 gav han ut den omfattende tekstsamlingen Det sier seg selv. Over en periode på nesten 30 år har Gunnar Berge utgitt korte og ikke fullt så korte tekster i tidsskrifter og antologier, herunder intervenert i ulike typer språklig materiale, komprimert samlede verker, stilt opp montasjer, produsert forelesninger og innledninger, presentert poeter, filosofer, filmregissører m.m. Disse tekstene, som beveger seg mellom poesi og prosa, kan i dag være vanskelig å oppspore. På de 600 sidene som fyller Det sier seg selv trykkes de samlet, ledsaget av en rekke tekster som ikke tidligere har vært utgitt. Boken er med andre ord et republiseringsarbeid der dokumenter som har blitt mer eller mindre glemt tilbakeføres til offentligheten for der, slik Franck Leibovici formulerer det, å «re-fabrikere en problemets offentlighet», det vil si igjen å aktualisere spørsmålene «Hvordan skriver vi?» og «Hvordan leser vi?» ved å utforske nye måter å tilvirke og bruke tekster på, nye måter å frembringe et kollektivt skriftlig materiale. Begrenset av oppgitte temaer, korte tidsfrister og tvingende formater har det vist seg mulig å skrive på tvers av etablerte skillelinjer, lage oppstillinger om for eksempel infrastruktur og landskap, magnetisme og kansellispråk, biologi, teknologi, kausaldefinisjoner, poetologiske omveltninger på 1600-tallet, om begrepet dispositif osv. Boken utgjør første bind i Liggende-serien, som er et opprydningsprosjekt der tidligere skrevne skisser eller gjenoppdagede tekster av forfatteren finner sin fullbyrdelse i bokform.

Tidligere utgivelser (på andre forlag) Midt i: Fransk filosofi i dag (Audiatur), Klippe, lime kopiere – teori og Claude X-faktoren (Forlaget Attåt).

 

Utgivelser på H//O//F

 

Reduksjoner Reproduksjoner (2014)

Slagord. En funnet teori  (2016)

Stedet / Dette (Monotonier) (2018)

Leseprotokoller (2019)

Det sier seg selv (2022)

 

Gjendiktninger/oversettelser

 

Å lete etter en setning (2015)

Diktekunsten (2015)

Den altså (2017)

Deleuze. En hendelsens filosofi (2019)

En aktiv sunn fornuft? Lesninger av Whitehead i oppløsningens tid (2022)

 

 

Gunnar Berge