Françoise Vergès

Françoise Vergès (f. 1952) er statsviter, historiker og kulturteoretiker, men også filmprodusent, aktivist og folkeopplyser. Hun ble født i Paris, vokste opp i Réunion og Algerie, før hun returnerte til Paris for å studere og bli journalist. I 1983 flyttet hun til USA og studerte videre ved University of California, først i San Diego og så ved Berkeley der hun i 1995 tok en doktorgrad i statsvitenskap. Fra 2008 til 2012 ledet hun den franske organisasjonen CNHME; en nasjonal komité for kunnskap om slaveriets historie, og hun er medlem av flere andre feministiske og antirasistiske grupper.

Noen av hennes mest kjente verk er Monsters and revolutionaries. Colonial family romance and «métissage (1999), Le ventre des femmes, Capitalisme, racialisation, féminisme (2017) og Un féminisme decolonial (2019).

I august 2022 var hun deltaker på Møllebyen Litteraturfestival og holdt et foredrag basert på boken Avkoloniseringsfeminsime.

 

Utgivelser på H//O//F

 

Avkoloniseringsfeminisme (2022)

 

 

Forfatterportrett: Foto:  Antoine Tempé

 

 

Françoise Vergès