Clément Rosset 

Clément Rosset (1939 – 2018) var en fransk filosof og forfatter. Han var professor i filosofi ved Université Nice Sophia Antipolis og forfatter av en rekke bøker om 1900-tallets filosofi og postmoderne filosofi.

Virkeligheten og dens dobbeltgjenger regnes som hans viktigste bok. Det er her han fremsetter sin mest sentrale idé: Ikke bare at virkeligheten er umulig å begripe, men at vi flykter fra virkeligheten ved å fordoble den.

I boken viser Rosset hvordan psykoanalysen og den filosofiske antropologien misforstår den enkleste og mest grunnleggende av menneskets fluktmekanismer, nemlig illusjonen. Denne forsømmelsen skyldes en misforståelse av illusjonens funksjon, struktur og motivasjon. Rosset deler illusjonen inn i tre hovedtyper:illusjonen om skjebnen (fordoblingen avhendelsen), den metafysiske illusjonen (for-doblingen av verden) og den psykologiske illusjonen (fordoblingen av identiteten).

Side om side med den ironiserende og spøkefulle tonen i Virkeligheten og dens dobbeltgjenger, løper det en mer dyptloddende filosofisk tanke. Den psykologiske og tidvis komiske virkelighetsflukten kan føres tilbake til et grunnleggende trekk ved all virkelighet, nemlig paradoksalt nok at vi flykter fra den nettopp fordi vi oppdager at den ikke er til å unngå.

 

Utgivelser på H//O//F

Virkeligheten og dens dobbeltgjenger  (2020)

 

 

Clément Rosset