Cia Rinne

Cia Rinne (f. 1973 i Gøteborg) er en finlandssvensk forfatter, poet og kunstner, som i sine verk blander ulike språk for å skape konseptuelle og visuelle poetiske uttrykk.

Rinne er født i Sverige, oppvokst i Vest-Tyskland, har bodd 13 år i foreldrenes hjemland Finland, og har studert filosofi, historie og språk ved universitetene i Frankfurt, Athen og Helsinki. Hun bor og arbeider i dag i Berlin. Rinne er svært språkkyndig og bruker flerspråkligheten aktivt i sitt arbeid, for eksempel i det poetiske verket zaroum (2001), en visuell og filosofisk bok inspirert av blant annet Dada og Fluxus, som er skrevet på engelsk, fransk, tysk, gresk, finsk, spansk, italiensk og kanskje svensk. Begrepet «zaroum» henspiller på de russiske futuristenes kunstspråk zaum – en språklig eksperimentering med lydpoesi og lydsymbolisme. Denne diktsamlingen ble senere videreutviklet til det nettbaserte prosjektet archives zaroum (2008), 29 animerte og interaktive dikt presentert på den danske nettsiden afsnitp.dk i samarbeid med Christian Yde Frostholm.

I 2009 kom diktsamlingen notes for soloist (OEI Editör), en fortsettelse på Rinnes «translingvistiska verbivocovisuella zaroumprojekt», som gjennom språklige og typografiske forskyvninger kombinerer undersøkelsen av idiomer og klisjeer med filosofiske refleksjoner og ordleker. Boken er utgangspunkt for et av hennes lydverk, sounds for soloists, gjort i samarbeid med danske Sebastian Eskildsen (2010). Rinne har også  i flere sammenhenger gjort sine enkle tegninger og flerspråklige tekster til romlige verk i kombinasjon med «found objects», heriblant i installasjonen Indices, som ble vist første gang i 2003 i en gammel synagoge i Romania.

Utover skjønnlitterære utgivelser, lydverk og utstillinger, har Rinne arbeidet på dokumentariske prosjekter, blant annet har hun sammen med fotograf Joakim Eskildsen brukt flere år på å følge og dokumentere romanifolkets livsvilkår i Europa. Samarbeidsprosjektet resulterte i boken The Roma Journeys (2007).

Rinne vant «den smale litteraturpris» Bukdahls Bet i 2010.

 

Utgivelser på H//O//F

should we blind ourselves and leave thebes (a short history of either or)  (2013)

 

 

Cia Rinne