Christoph Menke

Den tyske filosofen Christoph Menke (f. 1958) tilhører tredje generasjon av den innflytelsesrike skolen for kritisk teori og samfunnstenkning som ble etablert i Frankfurt på 1920-tallet. Menke føyer seg inn i samme tradisjon som blant andre Theodor W. Adorno og Jürgen Habermas, og fører Frankfurterskolens kritiske etos videre i sine rettsfilosofiske undersøkelser.

 

Utgivelser på H//O//F

Rett og vold (2022)

 

 

Christoph Menke