Et forsvar verdt?

Rahel Jaeggi sin bok Fremmedgjøring anmeldes av Lars Bugge i Klassekampen i dag, 6. januar. Boken er oversatt av Regine Rørstad Torbjørnsen. 

Anmelderen skriver blant annet: 

«
En fremmedgjort tilstand er ifølge Jaeggi en «relasjon preget av relasjonsløshet». Det er ikke ganske enkelt et fravær av et forhold til verden eller til en selv, men en forringelse eller ødeleggelse av et forhold vi selv står bak. Som hun skriver: Vi ville ikke vært fremmedgjorte overfor beboere på Mars, hvis det hadde eksistert noe slikt. Vi er derimot fremmede for oss selv hvis vi gjør oss selv til noe «tinglig», til noe som ligger utenfor vår kontroll.

Jaeggi gjør et beundringsverdig og heltemodig forsøk på å forsvare fremmedgjøringskritikken.
»

Les hele anmeldelsen

Bildet viser Edvard Munchs «Melankoli», 1900-01. Foto: Munchmuseet/Wikimedia Commons

//
Mer fra bloggen