En form for frihetstap

Ali Jones Alkazemi har skrevet om Rahel Jaeggis Fremmedgjøring for Ny Tid.

«Rahel Jaeggis doktoravhandling fra 2002 ble til en bok i 2005. Første del av boken foreligger nå på norsk, og den tar sikte på å gjenreise begrepet ‘fremmedgjøring’. Jaeggi skrev også en viktig bok i 2013, Kritik von Lebensformen, der hun blant annet kritiserer den liberale rettstatens nøytralitet når det kommer til å bedømme menneskers livsførsel.

I denne utgivelsen ønsker Jaeggi ikke å nevne hvilke forhold man skal betegne som fremmedgjort, men heller å analysere hva slags relasjon fremmedgjøring er. Hun søker å etablere klare kriterier for hva som kjennetegner en fremmedgjort relasjon, ettersom begrepet tidligere har blitt brukt for å beskrive alt negativt ved moderne samfunn. Jaeggi fastholder likevel at det mangelfulle er den gjennomgående tematikken som har preget fremmedgjøringskritikken.»

Les hele omtalen på Ny Tids hjemmeside

//
Mer fra bloggen