Rahel Jaeggi

Fremmedgjøring

Utgitt April 2023

Originaltittel: Entfremdung: Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems
ISBN: 9788284170404

Siden 1800-tallet har begrepet «fremmedgjøring» stått sentralt i kritiske diagnoser av den moderne kulturen. Det betegner en følelse av meningstap, av å miste seg selv i urbane og industrielle massesamfunn der mellommenneskelige relasjoner, kreativitet og frihet forvitrer. Alt fra storbyen og massekulturen via arbeidslivets mekanisering til byråkratiets utbredelse er blitt beskrevet som fremmedgjørende. Lenge spilte begrepet en viktig rolle i samfunnskritisk tenkning, i filosofi så vel som sosiologi, psykoanalyse og deler av kunstverdenen, men etter 1960-tallet har denne rollen gradvis blitt svekket.

Den tysk-sveitsiske filosofen Rahel Jaeggi (f. 1967) tar her til orde for å gjenreise fremmedgjøringsbegrepet og gi det ny kritisk kraft i møte med dagens samfunn. Fremmedgjøring ruller opp begrepets idéhistorie og posisjonerer temaet i samtidige etiske og sosialfilosofiske debatter. Jaeggi identifiserer fallgruver i tradisjonen – som forestillinger om essensialisme og perfeksjonering – og viser hvordan de kan unngås på en måte som bevarer begrepets treffende samfunnsdiagnose og konkrete erfaringsinnhold.

For Jaeggi handler fremmedgjøring om en bestemt opplevelse av frihetstap, forbundet med den enkeltes kapasitet til å forfølge selvdefinerte, meningsfulle mål. Slik rommer begrepet også en kollektiv dimensjon, som eksempelvis viser seg i kamp for demokratisk medbestemmelse om utformingen av offentlig rom, arbeidsliv og de materielle omgivelsene som utgjør ens umiddelbare verden.

Denne oversettelsen er et utdrag etter avtale med Rahel Jaeggi og Campus Verlag

 

Oversettelse: Regine Rørstad Torbjørnsen

Design: Eller med a/Marte Meling Enoksen

 

 

Fremmedgjøring

Jaeggi gjør et beundringsverdig og heltemodig forsøk på å forsvare fremmedgjøringskritikken.

Lars Bugge, Bokmagasinet/Klassekampen

Den tysk-sveitsiske filosofen Rahel Jaeggi pustet nytt liv i fremmedgjøringskritikken med boka Fremmedgjøring.

Eirik Høyer Leivestad, Anders Fjeld, Hannah Winther, Salongen

I denne utgivelsen ønsker Jaeggi ikke å nevne hvilke forhold man skal betegne som fremmedgjort, men heller å analysere hva slags relasjon fremmedgjøring er. Hun søker å etablere klare kriterier for hva som kjennetegner en fremmedgjort relasjon, ettersom begrepet tidligere har blitt brukt for å beskrive alt negativt ved moderne samfunn. Jaeggi fastholder likevel at det mangelfulle er den gjennomgående tematikken som har preget fremmedgjøringskritikken.