Johanna Balet Lettmayer

Capital L: L for Love

Utgitt 2017

31 sider
ISBN: 9788293317715

Johanna Balet Lettmayer er en østerriksk biledkunstner. I 2016 mottok hun sin MFA fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen samt USF-studioprisen. Hun arbeider med elementer fra usynlig teater og konstruerte situasjoner. Hennes tekstbaserte forestillinger vises i institusjonelle omgivelser så vel som i det offentlige rom.  I 2019 deltok hun på Møllebyen Litteraturfestival.

Capital L: L for Love er et resultat av et artist in residency-opplold på House of Foundation vinteren 2016/2017. Prosjektet er en del av kunstner/kurator Karl Larssons «IT THEN»-prosjekt på House of Foundation.

IT THEN er et prosjekt som i dets første fase består av fire utstillinger og fire chap books. Prosjektet er initiert og produsert av House of Foundation og kuratert av den svenske forfatteren og kunstneren Karl Larsson. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd.

IT THEN (Il Donc) er tittelen på en bok av den franske peoten og politiske aktivisten Danielle Collobert (1940-1978). Collobert hadde i hennes poesi en distinkt, fragmentert stil definert av avstand kroppslig traume, men også av begjær, kreativitet og kritisk refleksjon. I prosjektet presentert på House of Foundation har det blitt lagt sterkt fokus på det skjøre begrepet ‹nå› i relasjon til kunstnerisk praksis. I poesi kan en hevde at en av mekanismene av et godt dikt er at det evner å trigge en poetisk hendelse. Men hvordan er det mulig, hva er relasjonen mellom en skrivende kropp, en bundet tekst, et system av tegn og det skjøre livet?

Den første installasjonen av IT THEN viser et korreografert bidrag (video) av den svenske poeten Helena Eriksson og prosessuelle malerier av den svenske kunstneren Nicklas Randau. Disse følges opp av to publikasjoner av den litauiske kuratoren og forfatteren Valentinas Klimasauskas og den svenske forfatteren Beata Berggren. Den andre installasjonen viser er verk av av den norske kunstneren Noomi Gjerde og den franske kunstneren og JeanPhilippe Antoine presenterer visuelle og akustiske bidrag. Den kanadiske poeten Lisa Robertson, den østerriske kunstneren Johanna Balet Lettmayer og den norske kunstneren og Stian Eide Kluge følger opp publikasjonsserien.

 

Capital L: L for Love