Eva Tind

Eva Tind (født 1974 i Pusan, Sør-Korea) kom til Danmark som adoptivbarn ett år gammel, og hennes virke både som forfatter og kunstner har vært utilslørt påvirket av dette, gjennom sin tematisering av tilhørighet og forflytninger.

Hun er utdannet arkitekt ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2001, og debuterte litterært med diktsamlingen do i 2009. Denne mottok hun Klaus Rifbjergs poesi-debutantpris for. Nylig har Tind mottat et treårig arbeidsstipend fra Statens Kunstfond. Tind jobber med dikt, prosa, dialoger, bilder og dokumentarisk matierale, og søker hele tiden å betone hvor annerledes verden fortoner seg etter hvilken selvoppfatning og hvilket ståsted man har. Konlikten mellom arv og miljø i konstruksjonen av identiteter står naturligvis også sentralt. Forlaget H//O//F har tidligere gitt ut dikt- og fotoboken Objet fabriqué (2013), og slipper i august 2015 romanen Rosenvej i norsk oversettelse.

«In her work eva tind reflects on the whole concept of identity, throug verse, prose, dialogues, documentary material, pictures, videos, sculptures. The work explores the nature of belonging and the way in which we forge our own identity – how much of it is shaped by our environment and what sticks to us no matter what we do»

 

Utgivelser på H//O//F

Objet fabriqué (2013)

Rosenvej (2015)

 

 

Eva Tind